Blogg

Ny läsår 2022/2023

Education is not preparation for life; education is life itself.

– John Dewey

Nu har ett nytt läsår startat !

Personalen är tillbaka tillsammans med tre nya pedagoger. De är i full gång med möten, utvärderingar och förberedelser innan eleverna kommer och Algebraskolan har blivit en klass högre och har nu elever i årskurserna F-8.

Personalen har även fått utbildning i Infomentor, som är vår lärarplattform där vår planering och dokumentation sker och där kommunicerar vi också med eleverna och deras vårdnadshavare.

HLR ( utbildning till skolansperosnal)

All personal på skolan har genomgått utbildning i Första Hjälpen Hjärt- och Lungräddning (HLR) så att de vet hur de ska agera om olyckan är framme.

På plats fanns en utbildare från ABC Rädda Liv som visade hur man tar hand om ett barn som håller på att kvävas och sätter i halsen eller råkar ut för en fallolycka.

I kursinnehållet ingick bland annat:

● Kunna ta hand om en medvetslös person

Kunna utföra HLR på vuxen och barn

● Kunna stoppa en livshotande blödning

● Känna till hur en hjärtstartare fungerar

Kursen avslutades med en certifiering.

Kick off dag !

Personalens kickoff gick av stapeln på vackra Aspenäs Herrgård i Lerum där det bjöds på vackert väder och sjöutsikt.

På dagordningen fanns:

– Algebraskolans vision och profil 2020-2023

– Utbildning och workshop med företaget Träning i livet där inspiration gavs för att planera aktiva lektioner som kan förstärka koncentration och fokus i klassrummet. Det pratades om att fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt.

Leave a comment

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).