Blogg

Fritidshemmet

Under åren har vi provat oss fram med olika teman, men de här fyra områdena är verkligen otroligt populära hos våra elever.

  • Skapande och pyssel
  • Teknik
  • Baka med matte
  • Språkutvecklande spel.

Vi ser att eleverna trivs med det arbete de gör på fritids. Denna aspekt stöds av kontinuerliga utvärderingar som vi gör med dem för att ge konstruktiv feedback.

Fritidshemmet har även en plats i skolans elevråd. När de pratar med sina klassråd kan eleverna dela vad de har lärt sig på centret och hur de känner sig tryggare där. Viktig feedback från eleverna som hjälper oss framåt i vårt fortsatta arbete.

Fritidshemmets pedagogiska utvecklingsgrupp arbetar sedan några år med de pedagogiska utvecklingsplanerna.Viktigt att tillägga är att innehållet så klart förändras från år till år, allt beroende på vad som har fungerat bra, och mindre bra läsåret innan, men framför allt utifrån vad eleverna önskar. Det allmänna ramverket för vårt arbete är ständigt återkommande; det är förenklat och strukturerat, vilket gör att vi lättare kan hantera vårt ansvar. Vi har ett fast format för hur vi introducerar, utvärderar och diskuterar varje ämne med både personal och elever.

Skapande och pyssel.

(Sainab Fritidspersonal

Teknik.

(Mohammad fritids personal)

Baka med matte.

Det här temat är en favorit bland våra elever då de ges möjlighet att använda all sin kreativitet och utforska sina sinnen. Arbetet är nu i sitt slutskede, när vi är klara så kommer vi att utvärdera tillsammans med eleverna och fånga in deras tankar och förslag kring till temat, så vi kan utgå ifrån det när vi planerar arbetet med temats innehåll nästa läsår.

(Aysenur Fritidspersonal )

Språk och matematik-utvecklande spel .

(John Fritidspersonal )

Leave a comment

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.