Blogg

Studiedagen

På terminens första studiedag höll Paula, vår specialpedagog, en utbildning för både förskolans och skolans personal, om ”Relationer och lärande för ökad måluppfyllelse”, där hon tog upp relationer för lärande och lågaffektiv bemötande. Vi hade diskussioner om hur man bygger förtroendefulla relationer genom att t.ex.

·       Vara närvarande och se varje barn

·       Vara nyfiken på varje barn och lyssna på vad de har att säga

·       Tro på att alla gör så gott de kan

·       Höga förväntningar men anpassade krav

·       Om barnet inte kan – vad behöver barnet för stöd för att kunna?

·       Hjälp barnet göra rätt

Låg-affektivt bemötande handlar om att skapa en miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på eleverna för att minska stress och problemskapande beteende. Genom denna arbetsmetod vill man skapa bättre förutsättningar för lärande. 

Leave a comment

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).