placeholder

Ansök här!

Vi är en skola med matematik och arabiska som profil. Vår skola och personal drivs av att utveckla och ta ut det bästa hos sina elever. Hos oss vill vi öka barnens lust för lärande och ge dem vänskaper för livet.

Ansökningar

Våra dörrar är öppna och för tillfället så accepterar vi elever från förskoleklass till årskurs 6.

Platserna är begränsade

Algebraskolan
Ansökning till ALgebraskolan. Från förskoleklass till årskurs 6
Ansök här
1
Fritids
Ansök till Algebraskolans fritidshem
Ansök här
2
Körning
Här ansöker du om körning för ditt barn i Algebraskolan
Ansök här
3